Noutăţi


21 Nov 04 - Lansarea site-ului

A apărut prima verisune a site-ului. Aşteptăm observaţii şi sugestii la cristi@visoft.ro !Cui se adresează:

Tuturor laboratoarelor medicale care vor să îşi implementeze un sistem de control al calităţii şi vor să înceapă scrierea unui manual al calităţii, dar şi acelor laboratoare care vor o metodă uşoară de a-şi stoca şi prelucra datele obţinute prin controlul intern.

Pachetul de programe reprezintă un instrument folosit în cadrul fazei analitice în Chimia Clinică. Acesta uşurează efectuarea monitorizării statistice a calităţii rezultatelor. Controlul statistic al calităţii rezultatelor are drept scop supravegherea performanţei analitice şi alertarea specialistului de laborator atunci când intervin probleme care pot afecta utilitatea medicală şi veridicitatea rezultatelor.

Mai multe detalii despre Controlul Intern al Calităţii le puteţi găsi în Manualul Calităţii alcătuit de către RoEqalm.

Elemente de statistică

Partea de statistică permite calcularea mediei, deviaţiei standard, erorii, indicelui de deviaţie standard şi semnificaţia mediei respectiv intervalul de încredere al mediei.

Datele sunt afişate folosind hărţi Levey Jennings şi Cumulative Sum.

O scurtă descriere a metodelor statistice o găsiţi aici

Despre acest proiect

Acest soft a început să fie dezvoltat la sfârşitul verii, prima versiune funcţională fiind implementată la un laborator privat în toamnă.

Acum se află în faza de finalizare o versiune mai complexă care permite lucrul în reţea, securitate sporită, comoditate în utilizare, administrare centralizată a procedurilor precum şi calcularea unor valori statistice noi. Detalii concrete despre posibilităţile acestei noi versiuni vor apărea în curând. Odată trecută faza preliminară a testelor (implementate "in vivo") versiunea iniţială va fi disponibilă pentru download utilizare şi testare, dar cu partea de statistică adusă la zi.

Detalii despre modul de lucru precum şi instantanee ale versiunii în lucru au fost prezentate public la Al 2-lea Simpozion de Asigurare a Calităţii în Medicina de Laborator ce a avut loc la Cluj Napoca în perioada 18-21 Noiembrie 2004. Detalii despre acest simpozion găsiţi aici